16 Ekim Dünya Gıda Günü Teması; Göç, Gıda Güvenliği ve Kırsal Kalkınma

16 Ekim Dünya Gıda Günü

16 Ekim Dünya Gıda Günü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihinde kutlanmaktadır. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Dünya Gıda Günü’nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesine yer verilmektedir. Ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanmaktadır.

Bu yıl FAO tarafından Gıda Günü Teması; “Göç, Gıda Güvenliği ve Kırsal Kalkınma” olarak belirlenmiştir.

Tema kapsamında Göçün Geleceğini Değiştirin! sloganı kullanılmaktadır. Kırsaldan kente göç kavramını tersine çevirerek kırsal kalkınmanın önemi ortaya konmak istenmektedir.

BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden olan açlığın sonlandırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesini kapsıyor.

Bu hedef kapsamında gıda güvenliği kavramı; açlık ve yanlış beslenmenin temel nedenlerini çözmek için bütüncül bir yaklaşım ve tamamlayıcı eylemler gerektiren karmaşık bir yapıya sahip. Hedefe ulaşmak için; sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, üretkenliğin, küçük ölçekli gıda üreticilerinin gelirlerinin ve gıda üretim sistemlerinin dayanıklılığının arttırılması ve biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması konularını içeriyor. Bu ise göç edenler de dahil olmak üzere tüm insanları hesaba katmak ve doğrudan dahil etmek anlamına geliyor.


Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.