Karabuğday Polygonaceae familyasına mensup olup, tahıllarla hem farklılık hem de benzerlikler gösterdiğinden pseudo-cereal (tahıl benzeri) olarak isimlendirilmektedir. Karabuğdayın tahıllardan ayrılan temel yapısal farklılığı çift çenekli bir bitki olmasıdır.