Helal Gıda – Analiz Yöntemleri 2

Helal Gıda Tespitinde Analiz Yöntemleri 2

Helal gıda tespit yöntemlerini derlediğimiz yazı dizisinin ikinci bölümünde spektroskopik yöntemleri inceleyeceğiz…

Bir örnekteki atom, molekül veya iyonlardaki elektronların bir enerji düzeyinden diğerine
geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın, ölçülmesi ve
yorumlanmasına spektroskopi denir.

FT-IR

Bu yön­tem, kızıl ötesi (IR) radyasyonun absorbsiyonu ile kimyasal bağların titreşiminin ölçülmesi prensi­bine dayanmaktadır.  Kızıl ötesi bölgesinde kimyasal bağların titreşimlerin­deki değişim ve absorbsiyon özellikleri spektral piklerin oluşmasını sağlar.  Her fonksiyonel grup kendine özgü titreşim sıklığına sahiptir ve her kı­zıl ötesi ışık dizisi (spectrum) özgüldür.

Numunenin kızıl ötesi ışık dizisi parmak izi olarak kabul edilir. Spektrumda bantların ortaya çıkmasına neden olduğu için, organik bileşiklerin nitel tayinine izin verir. Böylece, spektrumdaki bantların yoğunluğu konsantrasyonla orantılı olduğu için FT-IR spektroskopisi niceliksel analiz için mükemmel bir araç haline gelmiştir.

Yapılan bir çalışmada  ham jelatin kaynağını ayırt etmek için hızlı bir yöntem olarak ATR ile birleştirerek FT-IR kullanımını incelenmiştir. Her iki jelatinin spektrumu 4000 ve 650 cm-1 dalga boyları arasında yakından benzerdir. Jelatinlerin spektrumları arasındaki en büyük farklar, 3290 ila 3280 cm-1 ve 1660 ila 1200 cm-1 komple IR spektrum aralığında (4000 ila 650 cm-1) bulunabilir.

Sığır jelatini (1) ve domuz jelatini (2) için FT-IR spektrumu

FT-IR spektroskopisi jlatin ayrımına olanak tanıdığı gibi köfte, kek, çiğ köfte gibi besinlerde helal gıda tespitinde kullanılmıştır. Ayrıca yağ ürünlerinin tağşişinin tespitinde, bala glikoz şurubu katılmasının tespitinde de başarı ile kullanılmaktadır.

Raman Spektroskopi

Raman spektroskopi, Hintli fizikçi C.V. Raman tarafından 1928 yılında keşfedilmiştir. Raman bu keşfi ile Nobel ödülü kazanmıştır. Yöntemin prensibi örneğe uygulanan güçlü bir lazer kaynağı ile saçılan ışının yoğunluk ölçümüne dayanır. Saçılan ışın  “Raman Saçılımı” olarak tanımlanmaktadır. Bu saçılmanın temel nedeni moleküllerin kimyasal yapısıdır.

Bu yöntem; organik, inorganik ve biyolojik sistemlerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılmaktadır. Gıda alanında kullanımı daha çok yağların gerçeklik kontrolü üzerine yoğunlaşmıştır.

Kemometrik yöntemlerle kombine edilen Raman spektroskopi tekniği sayesinde  tereyağının margarin ile tağşişi, zeytinyağının gerçekliği, ve sığır etine farklı türde bir et katılıp katılmadığı hızlı bir şekilde kanıtlanabilmektedir.

NMR

Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, moleküllerdeki karbon hidrojen iskeletini belirleyerek organik  moleküllerin tanımlanmasında kullanılan güçlü bir analitik tekniktir.

Organik yapıların belirlenmesinde genellikle iki tip NMR spektroskopisi kullanılır;

  •  1H NMR bir moleküldeki H atomlarının sayısı ve tiplerinin belirlenmesinde,
  • 13C NMR ise moleküldeki C atomlarının tiplerinin belirlenmesinde kullanılır.

Et ürünlerinin tür tayininde, tereyağında margarin tağşişinde, zeytinyağının taklit ve tağşişinde tespit yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.