Helal Gıda – Analiz Yöntemleri 3

Helal gıda analiz yöntemlerinden PCR yani polimeraz zincir reaksiyonuna dayalı yapılan analizler yazı dizimizin üçüncü ve son yazısı olacak.

Polimeraz Zincir Reaksiyonuna (PCR)  Dayalı Yöntemler

PCR; DNA’nın bir bölümünün koplaylanması işlemidir.

PCR tüpüne koyulanlar; DNA, DNA polimeraz enzimi , Hedef bölgeyi tamamen tamamlayıcı olan primerler, Nükleotitler Fluoresans sinyal için SyberGReen prob

Denatürasyon: Reaksiyon karışımı 90-95 C arasındaki bir sıcaklığıa ısıtılarak tamamlayıcı bazlar arasındaki hidrojen bantkarını bozarak DNA’yı tek iplikçikler haline getirilir. 1- 2 dk sürer.

Yeniden birleşme: Bu aşamada aşırı miktarda bulunan oligonükleotit primerinin hedef DNA’yı çevreleyen tamamlayacı zincirlere bağlanmasını sağlar. Oligonükleotitler DNA sentezi için primerlerdir.

Uzama: Uzatma: Sıcaklık, Taq- polimeraz için ideal olan 72 C’ye getirilir. Primerler, DNA iplikçiklerine tamamlayıcı bazlara katılarak uzatılır. Böylece ilk devre tamamlanır. Bu işlermler arka arka tekrar eder. döngüye devam edildi. 30-40 defa tekrarlanır.

Real Time PCR

PCR’dan farklı olarak floresans boya kullanılır ve çoğaltmayla birlikte eş zamanlı miktar analizi yapılmaktadır.

Real Time PCR jelatin  kaynaklarının, et ürünlerinin orjinlerinin tespitinde kullanılmaktadır.

Jelatin hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

RFLP – PCR ve RAPD – PCR

RFLP; Restriksiyon endonükleazlarla DNA’nın farklı büyüklüklerdeki fragmanlara ayrılarak incelenmesine dayanmaktadır. Genotipleme, polimorfizm çalışmalarında yaygın şekilde kullanılmaktadır.  Bununla beraber, bu teknikle RFLP(Kesilmiş parça uzunluk polimorfizmi) ve RAPD (Rastgele çoğaltılmış polimorfik DNA)’e göre en az on kez daha fazla genetik lokus incelenebilir ve nispeten çok daha kısa bir süre içerisinde binlerce bağımsız lokus hakkında bilgi alınabilir.

PCR-RFLP, et ürününün tanımlanması için bir teknik olarak gösterilmiştir. Bu yöntem çiğ eti test etmiş ve başarıyla tanımlanmıştır (Bellagamba ve diğerleri, 2001). Ancak işlenmiş et ürünlerinde bu yöntemin uygulanabilirliği hakkında kesin bir sonuca ulaşılamamış çalışmalar devam etmektedir.

DNA Dizilimine Dayalı Yöntemler

Mitokondriyal DNA’nın Amplifikasyonu

12S rRNA ve cytochrome b (cyt b) et türlerinin ayırt edilmesinde kullanılan bölgelerdir.

 

KAYNAKLAR

Durak M. Z. Helal ve Koşer Gıda Ders Notları 2017.

Aras E. S. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Power Point Sunumu

Aida et al (2005). Meat Science 87(4): 569-572

Chen et al (2010). Journal of Genetics and Genomics 37(11): 763-769

Bellagamba, F., Moretti, V. M., Comincini, S., & Valfrè, F. 2001. Identification of species in
animal feedstuffs by polymerase chain reaction-restriction fragment length
polymorphism analysis of mitochondrial DNA. Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 49, 3775-3781.


Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.