Gıda Güvenliği İçin ISO 22000

ISO 22000 HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gıdalar, insan sağlığı söz konusu olduğunda doğrudan etkiye sahiptirler. İnsan hayatı için elzem olan bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama, nakliye gibi her aşamasında ve noktasında  insan sağlığı açısından kontrol edilmeli kritik kontrol noktaları belirlenmelidir. Bu kontrolü ve sistemi  sağlamak amacıyla ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

Ülkemizde TS EN ISO 22000 olarak  TSE tarafından 24 Nisan 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gıda ile uzaktan yakından ilgisi bulunan tüm üreticilerin işletmelerinde gıda güvenliğini sağlamak ve kaliteli ürünler için bu yönetim sisteminin uygulanması gerekmektedir.

 

tse-22000ISO 22000 Nedir?

1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

Bu standard diğer yönetim sistemi standardlarından bağımsız olarak uygulanabilir. Bu standardın yürütülmesi, mevcut ilgili yönetim sistemi gereksinimleriyle sıra ile veya işbirliği hâlinde olabileceği gibi, kuruluş bu standardın gereksinimlerine uyan bir gıda güvenliği yönetim sistemi kurmak için mevcut yönetim sistemi veya sistemlerini kullanabilir.

Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönet
im sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır.

Bu ihtiyaçlar;haccp

 • – İnteraktif iletişim
 • – Sistem yönetimi
 • – Ön gereksinim Programları
 • – HACCP prensipleri

 

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır;

    A) Kuruluşlar,

 • Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vbç

B) Dolaylı olan kuruluşlar

 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon ajanları,
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.