Güvenli Gıda İçin Kontrollü Pestisit Kullanımı

Pestisit Nedir?

Zararlı organizmaları engellemek, gelişimlerini kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, bakteri veya virüs gibi biyolojik bir ajan,  dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir.

pestisit
Tarımsal İlaçlama Uygulaması

Tarımsal üretimde ürünlerin  %30’unun zaralılar nedeniyle kaybedildiği bilinmektedir. Bu neden tarımsal ilaç kullanılması zorunluluğu oluşmuştur. Ancak ilaçlamanın havadan yapılması ile ilacın %25’i hedefe ulaşırken, kalan kısmı çevreye dağılmaktadır. WHO, gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 5000 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmiştir.

Sınıflandırılması

Tarım ilaçları etki ettiği zararlıya göre sınıflandırılmaktadır:

  • Haşerelere karşı  —-  İnsektisit,
  • Yabani bitkilere karşı —- Herbisit
  • Mantarlara karşı —- Fungisit
  • Kırmızı örümceğe karşı —- Akarisit
  • Farelere karşı —- Rodentisit
  • Yumuşakçalara karşı —- Mollusisit
  • Solucanlara karşı —- Nematosid

Pestisitlerin gerek çevre, gerek sağlık ve gerekse ekonomik açıdan getirebilecekleri olumsuzluklar gelişmiş ülkelerde gayet iyi bilinmektedir. Bunun için, başta AB olmak üzere, tüm gelişmiş ülkelerde tüketilecek tarım ürünleri çevre ve sağlık açısından sürekli denetlenmektedir. Bu denetimlerde sivil toplum örgütlerinin de payının ve baskısının olması konuyu daha da ciddi hale sokmuştur. Bunun için de, örneğin AB Ülkeleri Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu, İyi Tarım Uygulamaları Protokolü (EUREPGAP)’nü 1 Ocak 2004’te yürürlüğe koymuşlardır. Bu protokol ile AB perakendecileri, raflarına koydukları ürünlerin müşterilerine zararlı olmayacağına dair garanti ve güvence vermektedirler. EUREPGAP Sertifikası, yabancı perakendecilerin üreticinin ürününü satın alması açısından bir garantidir.

Toksisitesi

Pestisitleri kullananların ya da devamlı temas halinde olan insanların kullandıkları ilaçın toksisitesini ve sağlığa olan etkilerinin bilmek oldukça önemlidir. Toksisite pestisitin neden olduğu zararın derecesini belirlemek için kullanılan bir terimdir. Özel pestisitlerin toksisitesi, farklı dozlardaki aktif madde ve formule edilmiş ürünlerin test hayvanlarına verilmesi ile belirlenmektedir. LD50 değeri ölümcül dozunu belirtmektedir.

Tarımda kullanılan bu ilaçların kontrollü ve bilinçli kullanılması gerekmektedir. Son yıllarda genetik çalışmalarda bu konuda uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamalarının ne tür sonuçlar doğuracağı bilinnmemektedir. Bu nedenle her konuda olduğu gibi temkinli yaklaşmalıyız.

Tarımsal ilaçların etkilerinden korunmak için aldığımız meyve ve sebzeleri bol suyla yıkamalı ve öyle tüketmeliyiz.

3 yorum var

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.